Діяльність

Робота із зверненнями працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян у I кварталі 2017 року

Розмір шрифту

Скинути
04.05.2017

Робота із зверненнями працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян»  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр у порядку, визначеному Положенням про порядок розгляду звернень працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян до керівництва Компанії. Під зверненнями розуміються викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Зведена інформація щодо звернень громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» протягом звітного І-го кварталу 2017 року наведена у таблиці.

Всі звернення були вчасно опрацьовані у встановленому порядку. Оскаржень прийнятих рішень у адміністративному або судовому порядку протягом звітного періоду не було. 

Зведена інформація щодо звернень громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» протягом І-го кварталу 2017 року

№ з/п

Найменування показника

ВП ЗАЕС

ВП РАЕС

ВП ХАЕС

ВП ЮУАЕС

Інші ВП

Дирекція

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Всього

1

Звернення з житлово-побутових питань

4

7

6

0

1

4

22

2

Звернення з кадрових питань

187

10

39

1

20

9

266

3

Звернення з питань матеріальної допомоги

22

221

197

8

20

20

488

4

Звернення з інших питань*

43

52

10

7

1

17

130

5

Загалом звернень

256

290

252

16

42

50

906

 

*- організація культурно-масових та спортивних заходів, допомога стороннім постраждалим особам, виконання умов Колективного договору та ін.