Діяльність

Робота із зверненнями працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян у IІІ кварталі 2016 року

Розмір шрифту

Скинути
28.10.2016

Робота із зверненнями працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян»  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр у порядку, визначеному Положенням про порядок розгляду звернень працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян до керівництва Компанії. Під зверненнями розуміються викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Зведена інформація щодо звернень громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» протягом звітного ІІІ-го кварталу 2016 року наведена у таблиці.

Всі звернення були вчасно опрацьовані у встановленому порядку. Оскаржень прийнятих рішень у адміністративному або судовому порядку протягом звітного періоду не було. 

Зведена інформація щодо звернень громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» протягом ІІІ-го кварталу 2016 року

№ з/п

Найменування показника

ВП ЗАЕС

ВП РАЕС

ВП ХАЕС

ВП ЮУАЕС

Інші ВП

Дирекція

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Всього

1

Звернення з житлово-побутових питань

4

1

2

3

0

4

14

2

Звернення з кадрових питань

173

68

40

0

31

9

321

3

Звернення з питань матеріальної допомоги

21

207

165

11

16

24

444

4

Звернення з інших питань*

85

59

18

13

1

27

203

5

Загалом звернень

283

335

225

27

48

64

982

 

*- організація культурно-масових та спортивних заходів, допомога стороннім постраждалим особам, виконання умов Колективного договору та ін.