Діяльність

Робота із зверненнями працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян у ІV кварталі 2016 року

Розмір шрифту

Скинути
03.02.2017

Робота із зверненнями працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян»  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр у порядку, визначеному Положенням про порядок розгляду звернень працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян до керівництва Компанії. Під зверненнями розуміються викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Зведена інформація щодо звернень громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» протягом звітного ІV-го кварталу 2016 року наведена у таблиці.

Всі звернення були вчасно опрацьовані у встановленому порядку. Оскаржень прийнятих рішень у адміністративному або судовому порядку протягом звітного періоду не було. 

Зведена інформація щодо звернень громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» протягом ІV-го кварталу 2016 року

№ з/п

Найменування показника

ВП ЗАЕС

ВП РАЕС

ВП ХАЕС

ВП ЮУАЕС

Інші ВП

Дирекція

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Всього

1

Звернення з житлово-побутових питань

4

16

0

1

0

2

23

2

Звернення з кадрових питань

196

22

37

0

20

20

295

3

Звернення з питань матеріальної допомоги

31

319

145

9

22

28

554

4

Звернення з інших питань*

42

47

19

2

3

25

138

5

Загалом звернень

273

404

201

12

45

75

1010

 

*- організація культурно-масових та спортивних заходів, допомога стороннім постраждалим особам, виконання умов Колективного договору та ін.