Діяльність

04.05.2017

Робота із зверненнями працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян у I кварталі 2017 року

Робота із зверненнями працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян»  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр у порядку, визначеному Положенням про порядок розгляду звернень працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян до керівництва Компанії. Під зверненнями розуміються викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Зведена інформація щодо звернень громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» протягом звітного І-го кварталу 2017 року наведена у таблиці.

Всі звернення були вчасно опрацьовані у встановленому порядку. Оскаржень прийнятих рішень у адміністративному або судовому порядку протягом звітного періоду не було. 

Зведена інформація щодо звернень громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» протягом І-го кварталу 2017 року

№ з/п

Найменування показника

ВП ЗАЕС

ВП РАЕС

ВП ХАЕС

ВП ЮУАЕС

Інші ВП

Дирекція

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Всього

1

Звернення з житлово-побутових питань

4

7

6

0

1

4

22

2

Звернення з кадрових питань

187

10

39

1

20

9

266

3

Звернення з питань матеріальної допомоги

22

221

197

8

20

20

488

4

Звернення з інших питань*

43

52

10

7

1

17

130

5

Загалом звернень

256

290

252

16

42

50

906

 

*- організація культурно-масових та спортивних заходів, допомога стороннім постраждалим особам, виконання умов Колективного договору та ін.
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік

Повідом про корупцію