Діяльність

Атестація працівників

Атестація працівників Компанії – це процедура оцінки їх професійного рівня, яка проводиться з метою визначення відповідності займаній посаді, забезпечення раціонального підбору та розстановки кадрів відповідно до кваліфікаційних вимог, ділових характеристик, досвіду роботи, прихильності принципам культури безпеки та ефективного використання професійних можливостей персоналу, необхідних для забезпечення безпечної виробничої діяльності Компанії.

Основними принципами атестації є:

Основними завданнями атестації є:

Відповідно до Закону України від 12.01.2012 № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників» у Компанії розроблено та введено у дію Положення про проведення атестації працівників ДП «НАЕК «Енергоатом».

 

Положення про проведення атестації працівників НАЕК «Енергоатом»

 
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік

Повідом про корупцію