Діяльність

02.03.2017

Енергоатом провів підсумкову нараду з природоохоронних питань за 2016 рік

Підсумкова нарада щодо результатів діяльності Компанії з природоохоронних питань у 2016 році була проведена на базі ВП «Аварійно-технічний центр» (с. Білогородка) 15-16 лютого 2017 року.

У нараді участь брали представники всіх відокремлених підрозділів Компанії, які займаються питаннями забезпечення екологічної безпеки, функціонуванням системи екологічного управління відповідно до стандарту ISO 14001 та ін.

Під час наради були розглянуті наступні питання:

  • результати природоохоронної діяльності у відокремлених підрозділах Компанії;
  • функціонування системи екологічного управління в Компанії, шляхи реалізації коригуючих заходів за результатами сертифікаційного аудиту від 18.11.2016 та перехід на стандарт ISO 14001-2015 (управління ризиками, єдиний типовий перелік екологічних аспектів та ін.);
  • результати виконання Програми природоохоронної діяльності за 2016 рік, планування заходів на 2017 рік та забезпечення їх фінансування;
  • впровадження навчання персоналу ВП з екологічних питань;
  • удосконалення процедури передачі небезпечних відходів до спеціалізованих підприємств для утилізації;
  • плани щодо проведення транскордонних консультацій з оцінки впливу на довкілля ВП ЗАЕС та ВП ЮУАЕС;
  • впровадження електронного звітування у сфері екології та ін.

За результатами обговорення зазначених питань прийняті відповідні протокольні рішення.


Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік

Повідом про корупцію