Діяльність

19.06.2017

Інформація про діяльність ВП ЗАЕС з транспортування та постачання теплової енергії

Інформація про діяльність ВП ЗАЕС

 з транспортування та постачання теплової енергії

відповідно до ст.1 Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

 

1 Права споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами

1.1 Права споживачів

Закон України «Про теплопостачання» визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на об'єктах сфери теплопостачання та регулює відносини, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і  удосконалення ринку  теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про теплопостачання» споживач має право зокрема, на:

- вибір одного або декількох джерел теплової енергії чи теплопостачальних організацій, якщо це можливо за існуючими технічними умовами;

- отримання інформації щодо якості теплопостачання, тарифів, цін, порядку оплати, режимів споживання теплової енергії;

- відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав, у разі виконання ним своїх зобов'язань відповідно до договору;

- приєднання до теплової мережі відповідно до нормативно-правових актів;

- отримання обсягів  теплової енергії згідно з  параметрами відповідно до договорів та стандартів;

- отримання перерахунку за спожиту теплову енергію з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань приладів комерційного обліку теплової енергії  протягом місяця після закінчення опалювального періоду.

Взаємовідносини між теплопостачальними організаціями та споживачами теплової енергії визначено Правилами користування тепловою енергією, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198, якими, зокрема встановлено технічні умови приєднання споживачів теплової енергії, державний нагляд за системами теплопостачання і теплоспоживання, проведення розрахунків за спожиту теплову енергію, припинення і обмеження постачання теплової енергії, права та обов'язки теплопостачальної організації, права і обов'язки споживача теплової енергії.

Відповідно до п 39 «Правил користування тепловою енергією» споживач має право:

вибирати теплопостачальну організацію,  а  також  відмовитися від   послуг  теплопостачальної  організації,  про  що  попереджає письмово  теплопостачальну  організацію  в   строк,   передбачений договором;

отримувати інформацію  від теплопостачальної організації щодо обсягу та  якості  постачання  теплової  енергії,  тарифів  (цін), порядку   оплати,   режимів   споживання   на  умовах,  визначених договором;

вимагати від    теплопостачальної     організації     надання достовірної   інформації   про   тарифи   на  теплову  енергію  та відшкодування,  умови оплати,  методики і нормативи розрахунку  та нарахування, режими теплоспоживання тощо;

перевіряти достовірність  розрахунку  та нарахування плати за теплову енергію, згідно з умовами договору;

отримувати згідно із законодавством  та  укладеним  договором відшкодування завданих йому збитків;

у разі порушення теплопостачальною організацією умов договору викликати її представника для  складення  та  підписання  акта,  у якому зазначаються строки, види порушень тощо;

вимагати проведення  по  будинках,  не  обладнаних  приладами комерційного обліку теплової енергії, нарахування реально спожитої кількості  тепла  на  потреби  опалення  відповідно  до визначених договором  теплових  навантажень  будинків,  реальних   температур теплоносія  в теплових мережах,  температур зовнішнього повітря та тривалості розрахункового періоду;

 вимагати поновлення теплопостачання  будинку  після  усунення технологічних  порушень,  якщо  теплопостачання було припинено без розірвання договору;

 звертатися до суду в установленому законодавством порядку для вирішення питань, що стосуються предмета договору.

 

            1.2 Місце та порядок одержання інформації споживачами

Інформацію та роз’яснення споживачі теплової енергії можуть отримати:

  • надіславши листа поштою на адресу ВП ЗАЕС на ім’я заступника головного інженера із загальностанційних об’єктів Курило Д.О.;
  • за багатоканальним телефоном у робітників групи інспекції з тепловодопостачання та промислового водовідведення ЦТПК ВП ЗАЕС (06139) 5-25-04 (консультації в рамках повноважень, передбачених посадовими інструкціями);
  • надіславши електронного листа на адресу teplo-voda@mgw.npp.zp.ua (відповідь в рамках повноважень, передбачених посадовими інструкціями);
  • особисто за адресою: м. Енергодар, вул. Будівельників, буд. 39, прим. 10 (робочі години: понеділок-четвер з 07-30 до 16-45, перерва з 12-00 до 13-00; п’ятниця з 07-30 до 15-30, перерва з 12-00 до 13-00, консультації в рамках повноважень, передбачених посадовими інструкціями).

 

8 Якісні характеристики товарів, послуг

Параметри теплоносія, що подається в мережу споживачів, згідно з укладеними договорами на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, відповідають «Температурному графику тепловой сети ОП ЗАЭС на границе балансовой и эксплуатационной ответственности с КП «Предприятие коммунальной собственности» Энергодарского городского совета (ТУ-2, ответвление на ЦТП) на отопительные периоды 2016-2019 годов», затвердженому 06.07.2016, в межах допустимих відхилень, визначеним температурним графіком.

Додаток – «Температурный график…» - на 1 аркуші в 1 екз.

 

9 Перелік, вартість та умови надання споживачам додаткових послуг

№ п/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Відпускна ціна

(з ПДВ)

Дата встанов-лення ціни

1

Приєднання об’єктів замовника безпосередньо до трубопроводів теплопостачання ВП ЗАЕС або приєднання через інших споживачів

1 приєд-нання

1794,73

01.05.2017

2

Підключення споживачів до трубопроводів теплопостачання після оплати заборгованості

1 підклю-чення

684,25

01.05.2017

Приєднання об’єктів замовника безпосередньо до трубопроводів теплопостачання здійснюється на підставі укладеного договору протягом 3-х робочих днів після здійснення замовником плати за приєднання на підставі рахунка – фактури. Приєднання здійснюється за умови виконання встановлених договором технічних умов на приєднання, перевірки їх виконання та підписання сторонами акту готовності об'єкта до експлуатації.

Підключення споживача до трубопроводів теплопостачання здійснюється протягом 3-х робочих днів після повної оплати заборгованості та сплати вартості приєднання на підставі рахунка – фактури. Споживачем повинні бути виконані всі заходи щодо підготовки до опалювального періоду.

 

10 Середньомісячний розмір плати для приватного домогосподарства за спожиті товари, послуги - за категоріями споживачів

ВП ЗАЕС при провадженні діяльності з транспортування та постачання теплової енергії не надає послуги побутовим споживачам.

 

12 Порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також пільг окремим категоріям громадян

ВП ЗАЕС при провадженні діяльності з транспортування та постачання теплової енергії не надає житлово-комунальні послуги.

 

14 Заходи з енергозбереження

У ВП ЗАЕС на 2017 рік заплановані наступні заходи:

1. Відновлення теплової ізоляції теплотраси АЕС-місто.

2. Будівництво ділянки тепломережі від опори ОН1 до камери UMTK04 (Реалізація заходу дозволить Знизити втрати теплової енергії внаслідок виведення з експлуатації діючої ділянка тепломережі від магістрального трубопроводу теплової мережі «АЕС-місто» до відгалуження на УТЦ корпус «В», з незадовільним технічним станом).

Температурный график тепловой сети ОП ЗАЭС на границе балансовой и эксплуатационной ответственности с КП КПС ЭГС ТУ-2   2016-2019 годов

Теги: ЗАЕСНефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік

Повідом про корупцію