Діяльність

18.08.2017

На ЮУАЕС пройшло відкрите обговорення питань зі встановлення тарифів на виробництво електроенергії та затвердження інвестпрограм Каскаду ГЕС-ГАЕС

На майданчику Южно-Українського енергокомплексу 16 серпня пройшло відкрите обговорення питань зі встановлення тарифів на виробництво електроенергії та затвердження інвестиційних програм Олександрівської ГЕС і Ташлицької ГАЕС на 2018 рік, а також скоригованого тарифу на виробництво електричної енергії Каскадом ГЕС-ГАЕС ВП ЮУАЕС на 4 квартал 2017 року. У заході, організованому ДП «НАЕК «Енергоатом» за місцем надання послуг ліцензіатом, взяли участь фахівці Дирекції енергогенеруючої Компанії, Южно-Українського енергокомплексу, а також представники органів місцевої виконавчої влади міста-супутника ЮУАЕС і Олександрівської об'єднаної територіальної громади (ОТГ).

У процесі обговорення окремих інвестиційних програм Ташлицької ГАЕС і Олександрівської ГЕС на 2018 рік було зазначено, що загальний обсяг коштів з інвестпрограми для ОГЕС наступного року складе 14 млн 510 тис. грн* (з фінансуванням лише за рахунок амортизації). У тому числі на технічний розвиток, реконструкцію та модернізацію 14 млн 341 тис. грн, на придбання обладнання, що не вимагає монтажу, - 169 тис. грн. У прогнозному періоді продовжиться робота з виконання заходів, включених до інвестиційної програми 2017 року за складовою «Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного гідросилового і допоміжного обладнання, гідротехнічних будівель і споруд, електротехнічного обладнання». У їх числі реконструкція системи постійного струму ОГЕС, устаткування якої виробило свій ресурс і морально застаріло. У рамках заходів з технічного переоснащення, які передбачають суму 22 млн 013 тис. грн, у 2018 році планується виконати закупівлю обладнання вартістю 12 560 тис. грн. Крім цього запланована реалізація заходів з модернізації регулятора гідроагрегатів №1 і №2, реконструкції вимикача 35 кВ, забезпечення вогнестійкості кабельних ліній установок системи димовидалення та пожежогасіння на ОГЕС.

Загальний обсяг коштів інвестиційної програми для Ташлицької ГАЕС на 2018 рік за рахунок власних джерел фінансування складає 335 млн 804 тис. грн. У тому числі за рахунок амортизації - 45 млн 387 тис. грн. З них на нове будівництво передбачено 8 411 тис. грн, технічний розвиток, реконструкцію та модернізацію - 34 780 тис. грн, придбання обладнання, що не вимагає монтажу, - 2 196 тис. грн. За рахунок прибутку Компанії на добудову ТГАЕС планується направити 290 млн 417 тис. грн.

Під час доповіді було зазначено також, що роботи з будівництва другого пускового комплексу Ташлицької ГАЕС буде продовжено в рамках відкоригованого проекту після проведення комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації та затвердження проекту будівництва Урядом України, що планується здійснити до кінця 2017 року.

Для забезпечення безаварійної роботи діючого обладнання та добудови Ташлицької ГАЕС були визначені основні напрямки інвестування в 2018 році. У рамках амортизаційних відрахувань планується продовжити роботи з виконання заходів, включених до інвестпрограми 2017 року, а саме: реконструкція інженерно-технічних засобів охорони ТГАЕС, заміна системи збудження гідроагрегатів №1 і №2, реконструкція комутаційного ресурсу елегазового вимикача. Крім цього планується придбати обладнання, що не вимагає монтажу.

З питання обґрунтування встановлення тарифів на виробництво електроенергії Ташлицької ГАЕС і Олександрівської ГЕС на 2018 рік заслуховували доповіді фахівців ВП ЮУАЕС. Згідно з технічними показниками, закладеними до розрахунку двоставочного тарифу на виробництво електричної енергії Ташлицької ГАЕС, плановий обсяг виробітку електроенергії наступного року складе 189,1 млн кВт-год. 2017 року при плані 196,4 млн кВт-год. очікуваний обсяг виробітку електроенергії ТГАЕС складе 187,7 млн кВт-год. Невиконання планового завдання з виробітку електроенергії в поточному році обумовлене простоями гідроагрегатів через балансові обмеження та зниження рівня води в Олександрівському водосховищі, внаслідок чого знижується й робочий діапазон позначок верхнього б'єфу. 2018 року планується підвищити обсяг виробітку електроенергії Ташлицької ГАЕС відносно очікуваних показників нинішнього року. Проте порівняно з планом 2017-го, виробництво електричної енергії 2018-го все ж буде меншим. Це пов'язано з одночасним проведенням планових ремонтів двох гідроагрегатів упродовж 20 діб. Планується, що меншою в порівнянні з 2017-м буде і робоча потужність ТГАЕС внаслідок тривалішого ремонту гідроагрегатів. Зокрема, 2018 року на гідроагрегаті №1 буде проведено капітальний ремонт трансформаторів 1Т, ТG1, TU1.

Щодо планових витрат на виробництво електроенергії Ташлицької ГАЕС у прогнозному періоді й, відповідно, розрахункового показника двоставочного тарифу на 2018 рік, який визначається ставкою сплати за електричну енергію та ставкою сплати за робочу потужність, передбачається ріст цих показників. Середня розрахункова ставка сплати за електроенергію на 2018 рік, що визначена з урахуванням обох цих ставок, складе 386,1 коп./кВт-год. Однією з причин істотної позитивної динаміки є включення до тарифної складової коштів на добудову ТГАЕС відповідно до інвестиційної програми на 2018 рік.

З питання встановлення тарифу на виробництво електроенергії Олександрівської ГЕС наступного року, було зазначено, що плановий обсяг виробництва електричної енергії ОГЕС у 2018 році складе 34,1 млн кВт-год. 2017-го при плані 34,1 млн кВт-год. очікуваний обсяг виробництва складе 32,9 млн кВт-год. За словами южно-українських гідроенергетиків, причиною невиконання планового завдання є резервні простої гідроагрегатів ГЕС у зв'язку з недоліком гідроресурсів (зниженням водності в річці Південний Буг). Відпуск електроенергії ОГЕС планується на рівні 33,3 млн кВт-год., що вище очікуваного факту в 32,1 млн кВт-год. на 2017 рік. 2018 року меншими будуть і показники планової робочої потужності ОГЕС - 8,65 МВт (план 2017-го - 9,10 МВт, факт - 9,19 МВт). Як і у випадку з ТГАЕС, це буде пов'язано з тривалішими ремонтами гідроагрегатів, перший з яких буде виведено в капітальний ремонт тривалістю 53 доби.

Планові витрати на виробництво електроенергії Олександрівської ГЕС у 2018 році та розрахунковий двоставочний тариф, як і показники ТГАЕС, збільшаться відносно 2017 року. Тут причини росту обумовлено збільшенням обсягів ремонтних робіт, застосуванням до більшості статей індексу інфляції згідно з прогнозними макропоказниками на 2018 рік, затвердженими Кабміном України, тощо.

Середній розрахунковий тариф на відпуск електроенергії Олександрівської ГЕС на 2018 рік, який визначено з урахуванням ставок сплати за електричну енергію та за робочу потужність, складе 123,07 коп./кВт-год.

Останнім питанням відкритого обговорення з громадськістю були матеріали, що обґрунтовують коригування тарифу на виробництво електричної енергії Каскадом ГЕС-ГАЕС з IV кварталу 2017 року. Основним чинником внесення змін до тарифу цього періоду є включення до розрахунку уточнених обсягів витрат по статті «Матеріальні витрати. Роботи (послуги) виробничого характеру». Діючим тарифом гідрокаскаду на 2017 рік за цією статтею передбачено лише 496,2 тис. грн, що в рази менше від необхідного, враховуючи факт витрат за цією статтею 2017 року в розмірі 15,1 млн грн, і заявлену уточнену потребу на 2017 рік у сумі 26,7 млн грн. ВП «Южно-Українська АЕС» був змушений ініціювати перенесення термінів виконання робіт на обладнанні Каскаду ГЕС-ГАЕС на більш пізній період, аби уникнути зриву проведення ремонтної кампанії та виконання виробничої програми в цілому. Причиною цього послужила відсутність у діючому тарифі коштів для фінансування послуг виробничого характеру, що не дозволило своєчасно організувати проведення тендерних процедур на їх закупівлю.

Згідно з уточненою потребою, до розрахунку тарифу з IV кварталу 2017 року  включено мінімально необхідні витрати на реалізацію першочергових заходів, направлених на безаварійну та ефективну роботу гідрокомплексу. Середній розрахунковий тариф на відпуск електроенергії з урахуванням запланованої потреби дещо збільшиться - з затвердженого показника в розмірі 133,65 коп./кВт-год. до 138,19 коп./кВт-год.

У процесі обговорення учасники цікавилися методикою розрахунку тарифів для об'єктів Каскаду ГЕС-ГАЕС, формуванням і розподілом прибутку, закладеного до їхнього розрахунку, а також можливим впливом заявленого збільшення тарифів на вартість кіловата електроенергії для кінцевого споживача. На всі запитання були дані вичерпні відповіді.

Підбиваючи підсумки громадських обговорень, керівник Дирекції з інвестицій і перспективного розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом» Тетяна Амосова підкреслила: «Радує, що під час відкритих обговорень прозвучало багато запитань від громадськості. Громада починає активніше цікавитися заходами, які проводить Компанія за рахунок капітальних вкладень ГЕС і ГАЕС. Ми бачимо також велику зацікавленість до тих процесів, які відбуваються в енергоринку. Зокрема, як працює атомна енергетика, як встановлюються тарифи теплової генерації. Громада розуміє, що від виробника електроенергії залежить той кінцевий тариф, який вони отримують у платіжках. Ми постаралися детально розповісти про всі заходи - які проводяться та які плануються, відповіли на всі запитання. Громада підтримала заявлені тарифи та інвестиційні програми об'єктів Каскаду ГЕС-ГАЕС».

Коментуючи питання щодо можливого підвищення вартості кіловата електроенергії для населення в разі затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), нових тарифів для об'єктів Каскаду ГЕС-ГАЕС, Т.Амосова зазначила, що ДП «НАЕК «Енергоатом» на сьогодні є найбільшою генеруючою компанією в державі, яка виробляє більше 60% електроенергії в загальному енерговиробництві України. «Ми відпускаємо електроенергію в розмірі 60% від відпущеної всіма генеруючими компаніями. ГЕС-ГАЕС у цьому обсязі займає лише одну тисячну частку в загальному відпуску, тому тариф гідро- та гідроакумулюючою станцій ніяк не може вплинути на загальний тариф з відпуску електроенергії. І, без сумніву, не може вплинути на тариф споживача», - резюмувала вона.

Хід публічного заходу та виступи присутніх на обговоренні буде відображено в протоколах і передано до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг.

*тут і далі суми вказані без ПДВ


Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію