Комплаєнс-політика

21.10.2016

Врегулювання конфлікту інтересів, пов’язаного з наявністю корпоративних прав у посадової особи

Відповідно до статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) посадові особи юридичних осіб публічного права зобов'язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

При цьому, посадовим особам можуть належати підприємства та корпоративні права у сфері, в якій вони здійснюють свої службові повноваження, а ці підприємства, у свою чергу, можуть перебувати у договірних відносинах з юридичною особою публічного права, в якій посадова особа здійснює свої повноваження.

Таким чином, у посадової особи виникає конфлікт інтересів, який не усувається після передачі підприємств чи корпоративних прав іншим особам в управління, оскільки посадова особа залишається власником підприємства чи корпоративних прав, а отже зацікавлена в отриманні прибутку таким підприємством. Посадова особа фактично може використовувати своє службове становище для отримання вигоди підприємством, власником якого вона є.

У зв’язку з наведеним Центр із запобігання і протидії корупції листом від 21.09.2016 №13672/34 звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції за роз’ясненням із зазначеного питання.

Національне агентство розглянуло вказаний лист НАЕК «Енергоатом» та надало роз’яснення про застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб юридичних осіб публічного права (роз’яснення НАЗК від 12.10.2016 №40-08/2900).
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік

Повідом про корупцію