Комплаєнс-політика

24.11.2016

Щодо визначення кола посадових осіб в Компанії

У 2014 році Верховною Радою України було ухвалено низку законів, спрямованих на реформування вітчизняної системи запобігання і протидії корупції.

Однак, незважаючи на удосконалення антикорупційного законодавства, при практичному його застосуванні працівниками НАЕК «Енергоатом», зокрема положень Закону України «Про запобігання корупції» (далі − Закон), виникають певні проблеми. Однією з найбільш актуальних проблем, які постають перед працівниками Компанії, є віднесення їх до кола посадових осіб.

Так, відповідно до статті 3 Закону суб’єктами на яких поширюється дія Закону є, зокрема, посадові особи юридичних осіб публічного права. На вказаних осіб поширюються обмеження щодо використання службових повноважень чи свого посадового становища, одержання подарунків, покладені обов’язки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передачі в управління іншої особи належних їм підприємств та корпоративних прав, подачі декларацій.

В той же час, у чинному законодавстві відсутнє єдине визначення поняття «посадова особа юридичних осіб публічного права» та відсутні чіткі критерії віднесення осіб до кола посадових у разі тимчасового виконання ними організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Так, на офіційному сайті Міністерства юстиції розміщені Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» в яких зазначено, що при визначенні поняття «посадова особа» слід виходити з правозастосовної практики. Йдеться, зокрема, про Постанову Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво», відповідно до якої, головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

При цьому, у вказаній Постанові, як і в Кримінальному кодексі України, вживається лише поняття «службова особа». Натомість Кодекс України про адміністративні правопорушення оперує поняттям «посадова особа».

В той же час, в Конституції України вживаються обидві дефініції, що свідчить про їх нетотожність.

Відтак, законодавство використовуючи обидва ці поняття в різних галузях права, не містить єдиного підходу у їх визначенні та співвідношенні, що негативно позначається на практиці застосування відповідних норм.

У зв’язку з наведеним центр із запобігання і протидії корупції звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції за роз’ясненням наступних питань:

− поняття «посадова особа юридичних осіб публічного права»;

− критеріїв віднесення осіб до кола посадових осіб юридичних осіб публічного права у разі тимчасового виконання ними організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій;

− співвідношення понять «службова особа» і «посадова особа».

Національне агентство розглянуло лист НАЕК «Енергоатом» та надало відповідне роз’яснення (лист НАЗК від 23 листопада 2016 року №30.06/5766).
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію