Комплаєнс-політика

23.02.2017

НАЕК «Енергоатом» затвердив Порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою

Закон України «Про запобігання корупції» встановлює, зокрема для посадових осіб юридичних осіб публічного права, обмеження щодо отримання подарунків (стаття 23). Однак, вказаним Законом детально не регламентований порядок дій у разі надходження посадовій особі пропозиції щодо отримання подарунка або майна, що може бути неправомірною вигодою, чи виявлення подарунка або майна у службовому приміщенні, а також у випадку отримання ними подарунка як подарунка для Компанії.

А тому, з метою визначення єдиного порядку поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками НАЕК «Енергоатом» в Компанії було розроблено та 17 лютого 2017 року введено в дію Положення про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками Компанії (далі − Положення).

Положенням визначений чіткий алгоритм дій посадових осіб Компанії у разі отримання ними пропозиції щодо подарунка або неправомірної вигоди, виявлення чи отримання подарунка або майна, що може бути неправомірною вигодою.

Поряд з цим, вказане Положення закріплює порядок передачі подарунків, одержаних як подарунки НАЕК «Енергоатом» та процедуру зберігання і передачі уповноваженим органам подарунків, одержаних посадовими особами Компанії та майна, що може бути неправомірною вигодою.

Також у Положенні визначені форми актів, які повинні складатися посадовими особами Компанії задля підтвердження фактів виявлення подарунків або майна, що може бути неправомірною вигодою, їх приймання-передачі матеріально-відповідальним працівником ВП Компанії.

Положення про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками Компанії
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік

Повідом про корупцію