Комплаєнс-політика

21.03.2017

Щодо визначення суб’єктів декларування

20 березня 2017 року Національне агентство з питань запобігання корупції України на своєму офіційному веб-сайті розмістило чергове роз’яснення щодо визначення суб’єктів декларування, передбачених підпунктом «и» пункту 1 та пунктами 2, 3 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права). Відповідно до даного роз’яснення, у цілях визначення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Окрім цього, при визначенні суб’єктів декларування в державних підприємствах також необхідно враховувати положення частини 3 статті 65 Господарського кодексу України відповідно до якої керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства.

Таким чином суб’єктами декларування в НАЕК «Енергоатом» є всі працівники, які наділені повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, а також президент Компанії, головний бухгалтер та члени Правління.

Центр із запобігання і протидії корупції НАЕК «Енергоатом»
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік

Повідом про корупцію