Комплаєнс-політика

01.12.2017

Як і кому повідомляти про корупцію в компанії?

Важливу роль у запобіганні і виявленні корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією у Компанії відіграють повідомлення її працівників (викривачів) про можливі факти корупції.

Викривачами відповідно до частини першої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) є особи, які за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляють про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Так, пунктом 5.2 Антикорупційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» визначено обов’язок для працівників Компанії невідкладно інформувати Уповноваженого, президента Компанії про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Компанії або іншими фізичними або юридичними особами, з якими Компанія перебуває або планує перебувати у ділових відносинах.

Враховуючи викладене, нагадуємо, що у разі наявності у вас інформації про можливі випадки корупції в Компанії, вам слід усно або письмово повідомити Уповноваженого (директора із запобігання і протидії корупції) та/або президента Компанії. Крім того, про відомі факти корупції ви можете повідомити зателефонувавши на спеціальну телефонну лінію Компанії або надіславши електронного листа на «Скриньку довіри», яка розміщена на офіційному веб-сайті ДП «НАЕК «Енергоатом».

Номер телефону для здійснення повідомлень:  (044) 277 79 47;

адреса електронної пошти: transparency@direkcy.gov.ua;

години прийому Уповноваженого: понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця з 9.00 до 15.00 год.

Слід також відзначити, що у відокремлених підрозділах Компанії також функціонують спеціальні телефонні лінії для повідомлень про корупцію та/або «Скриньки довіри», інформація про які розміщується на їх офіційних веб-сайтах (у разі наявності) або на інформаційних стендах в приміщеннях відокремлених підрозділів.

Нагадуємо, що повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства може бути здійснене працівником Компанії без зазначення авторства (анонімно). При цьому, звертаємо вашу увагу, що анонімне повідомлення підлягає розгляду, лише у разі якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Також ви можете скористатися можливістю повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про факти корупції в Компанії за допомогою спеціальної телефонної лінії (044) 200 06 91, яка працює у цілодобовому режимі:

  • з 9.00 до 18.00 год. з понеділка по п’ятницю включно повідомлення про корупцію приймаються безпосередньо працівниками Національного агентства;
  • з 18.00 до 9.00 год. з понеділка по п’ятницю та в неробочі дні (святкові та вихідні) повідомлення приймаються в автоматичному режимі через автовідповідач.

Для здійснення повідомлення через автовідповідач необхідно вказати такі відомості:

  • своє прізвище, ім’я, по батькові та адресу, на яку особа, що повідомляє, бажає отримати відповідь;
  • прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи особи, яка вчинила корупційне правопорушення;
  • обставини вчинення правопорушення.

Звертаємо вашу увагу, що особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави.

Зокрема, до особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства або члена її сім’ї, у звʼязку зі здійсненням такого повідомлення не можуть бути застосовані наступні заходи:

– звільнення або примушення до звільнення;

– притягнення до дисциплінарної відповідальності;

– інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Наша Компанія декларує нульову толерантність до корупції, на постійній основі вживає всі визначені антикорупційним законодавством заходи, спрямовані на виявлення і запобігання корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією. Однак, досягти реальних результатів у цій сфері можливо лише завдяки спільним зусиллям всіх працівників Компанії, їх ініціативності та відповідальному ставленню до здійснюваних в ДП «НАЕК «Енергоатом» антикорупційних заходів. А тому, закликаємо кожного працівника Компанії бути небайдужим та невідкладно повідомляти про всі відомі факти корупції.
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію