Прес-центр

24.03.2017

(ОНОВЛЕНО!) Точка зору керівника юридичної служби Наталії Мусевич щодо суб’єктів декларування у НАЕК «Енергоатом»

(ОНОВЛЕНО!) Точка зору керівника юридичної служби Наталії Мусевич  щодо суб’єктів декларування у НАЕК «Енергоатом» (Оновлено, додано останній абзац) На сьогодні в українському суспільстві взагалі, й у трудовому колективі ДП «НАЕК «Енергоатом» зокрема існують різні погляди на те, які працівники Компанії зобов’язані декларувати свої доходи. Така ситуація перш за все пов’язана з відсутністю у чинному законодавстві України визначення терміну «посадова особа юридичних осіб публічного права». Це, у свою чергу, створює передумови для його неоднозначного застосування.

21 березня цього року на офіційному сайті Компанії було розміщено інформацію Центру із запобігання і протидії корупції (далі – ЦЗПК) під назвою «Щодо визначення суб’єктів декларування», яка фактично є коментарем до роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) від 20.03.2017.

На мою думку, цей матеріал містить хибні висновки. Так, Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) визначено перелік суб’єктів декларування, серед яких є посадові особи юридичних осіб публічного права. Тобто, останніх приписами Закону зобов’язано щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларації за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

Варто зазначити, що до середини минулого року чинне законодавство України взагалі не містило визначення «посадова особа». Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності» від 02.06.2016 № 1405-VIII внесено зміни до ст. 65 Господарського кодексу України. На даний час відповідно до ч. 3 ст. 65 ГК України керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства.

Таким чином, виходячи з положень чинного законодавства, посадовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» є керівник, головний бухгалтер та члени правління Компанії. Про це ЦЗПК було повідомлено службовою запискою виконавчої дирекції з юридичних питань та супроводу процедур закупівель від 06.12.2016 №1459/10.

Аналогічний висновок міститься у роз’ясненні НАЗК від 20.03.2017. Цитую: «Таким чином, суб’єктами декларування у державному чи комунальному підприємстві є керівник цього підприємства, його головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), члени виконавчого та інших органів управління підприємства, передбачені його статутом. Перелік посадових осіб, визначений кодексом, не може бути змінений статутом чи рішенням підприємства».

Разом з тим, у коментарі ЦЗПК від 21.03.2017 зазначено про те, що «суб’єктами декларування в НАЕК «Енергоатом» є всі працівники, які наділені повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, а також президент Компанії, головний бухгалтер та члени правління».

Такий висновок ЦЗПК безпідставно розширює перелік суб’єктів  декларування, суперечить закону та позиції НАЗК.

Додатково варто зазначити, що роз’яснення НАЗК від 11.08.2016 № 3 та від 20.03.2017 видані усупереч Закону України «Про запобігання корупції». Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону, правову основу діяльності НАЗК становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.

Жоден із цих актів не наділяє НАЗК правом тлумачити законодавство, у тому числі, - роз’яснювати/тлумачити термін «посадові особи юридичних осіб публічного права». Не містить такого права і ст. 11 ЗУ «Про запобігання корупції», п. 15 ч. 1 якої передбачено повноваження НАЗК надавати роз’яснення з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. 

Враховуючи вищезазначене, можна констатувати, що обидва роз’яснення НАЗК щодо визначення суб’єктів декларування не мають правового статусу, як наслідок, необов’язкові для виконання і є виключно особистою суб’єктивною думкою працівників (керівників) НАЗК.

Я визнаю себе суб’єктом декларування, оскільки протягом 2016 року була членом правління. Органу, який, до речі, не передбачений Господарським кодексом України для державного унітарного підприємства, але відповідно до постанови КМУ від 17.10.1996 № 1268 та статуту Компанії є вищим органом управління Енергоатому.

Я роблю цю публікацію, виходячи з того, що зацікавлені працівники Енергоатому мають  знати точку зору, альтернативну позиції уповноваженої особи з питань запобігання корупції, яка імперативно є суб’єктом декларування.  

Наголошую на тому, що моя думка не є офіційною позицією Компанії. Рішення щодо декларування працівники приймають самостійно, адміністративна та кримінальна відповідальність у цій сфері правовідносин персоніфікована. І у випадку неподання декларації, особа повинна розуміти, яким чином вона буде захищати свою позицію у суді у разі визнання її посадовою особою. При цьому, суд навряд чи сприйме у якості доказів коментар ЦЗПК, чи цю публікацію.

Маю переконання, що боротьба з корупцією є важливою і необхідною складовою створення здорового демократичного суспільства, але беззаперечним також є і те, що це повинно відбуватись у межах чинного законодавства. В Україні визнається і діє принцип верховенства права (ст. 8 Конституції України), а шлях, коли право підмінялось «революційною доцільністю» наша країна проходила неодноразово. Результати цього є загальновідомими і не потребують коментарів. 

P.S. Дякую президенту НАЕК «Енергоатом» Юрію Недашковському за можливість висловити мою думку на офіційному сайті Компанії, а Олександру Білану, Миколі Бондару та Марині Коваленко за допомогу у підготовці цього матеріалу.

P.P.S. Звертаю увагу читачів, що 24.03.2017 на офіційному сайті НАЗК з’явився змінений текст роз’яснення б/н, без дати та підпису, яке було опубліковано 20.03.2017, що містить інше трактування терміну «посадові особи юридичних осіб публічного права». Додатково варто зазначити, що у цьому тексті роз’яснення є посилання на  роз`яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затверджене рішенням НАЗК  від 11.08.2016 № 3, останнім абзацом якого зазначено, що воно «носить рекомендаційний характер та не містить  нових правових норм».  
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію