Прес-центр

25.05.2015

Щодо публікації прес-релізу НЕЦУ про причини зупинки енергоблоку № 2 ЮУАЕС

Щодо публікації прес-релізу НЕЦУ про причини зупинки енергоблоку № 2 ЮУАЕС

15 травня 2015 року Національний екологічний центр України (НЕЦУ) опублікував прес-реліз, у якому наводяться причини ненадання Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ) ліцензії на продовження роботи енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС у понадпроектний термін.  На думку НЕЦУ, ДІЯРУ не дозволила ДП «НАЕК «Енергоатом» продовжувати експлуатацію енергоблоку №2 ЮУАЕС через «незадовільний» рівень безпеки на станції. На жаль, чимало ЗМІ розповсюдило дану інформацію без її перевірки в першоджерелах.

Прагнення НЕЦУ будь за що не допустити продовження експлуатації енергоблоків АЕС України, домогтися зупинення всіх діючих АЕС в країні  представлене в цьому прес-релізі як позиція «громадських організацій», що насправді аж ніяк не співпадає ані з  думкою всієї екологічної спільноти, ні тим більше з позицією громадськості. Такими інформаційними випадами НЕЦУ штучно створює «антиядерні» шори  і намагається спонукати всіх громадян рухатись з обмеженим полем зору.

Наводимо переконливі факти, які спростовують чи не кожне речення прес-релізу екологів.

НЕЦУ:

Два цілком недостовірних твердження.

Відповідно до розділу 2 «Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» НП 306.2.099-2004,  ДП «НАЕК «Енергоатом» було обрано варіант 2 для продовження експлуатації енергоблоку № 2 ЮУАЕС, а саме: зупинка енергоблоку після завершення проектного строку експлуатації для здійснення  організаційно-технічних заходів для продовження експлуатації. Для цього ДП «НАЕК «Енергоатом» була подана відповідна заява до Держатомрегулювання.

Питанням, що розглядалося Колегією Держатомрегулювання України, що відбулася 30 квітня 2015 року, було  не продовження ліцензії для  енергоблоку №2 ЮУАЕС, а  «стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблоку № 2 ЮУАЕС», зокрема і обгрунтованість можливості експлуатації енергоблоку у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони до приреакторного басейну витримки для виконання необхідних для продовження експлуатації заходів: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/281213;jsessionid=9AD0A440D58AC50798DEBB5AD77AF56B.app1

За результатами Колегії Держатомрегулювання було внесено зміну № 11 до ліцензії серії ЕО № 000064 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС» та дозволено експлуатацію ЮУАЕС-2 у зупиненому стані для виконання необхідних заходів для продовження терміну експлуатації енергоблоку, тобто заяву ДП «НАЕК «Енергоатом» було задоволено.

НЕЦУ:

Відповідно до констатуючої частини постанови Колегії Держатомрегулювання: «На даний час не виявлено факторів та обставин, що свідчили б про принципову неможливість експлуатації енергоблоку №2 ВП ЮУАЕС у понад проектний термін…».

Також загальновідомими є позитивні результати оцінки безпеки українських АЕС, в тому числі енергоблоку № 2 ЮУАЕС, проведеної в рамках Спільного проекту ЄК-МАГАТЕ-Україна, який впроваджувався в рамках угоди N°2007/145268 між ЄК та МАГАТЕ з 9 листопада 2007 р. до 9 лютого 2010 р.

Довідково: В рамках спільного проекту було проведено 15 експертних місій, які охопили всі чотири майданчиків АЕС та Держатомрегулювання. В цих місіях прийняли участь 92 сторонніх експерта із 20 країн та міжнародних організацій, а також 32 штатних співробітника МАГАТЕ. Проведена оцінка відповідності безпеки українських АЕС діючим стандартам МАГАТЕ за чотирма напрямками (завданнями):

1.    Проектна безпека АЕС;

2.    Експлуатаційна безпека АЕС;

3.    Поводження з радіоактивними відходами та виведення АЕС з експлуатації

4.    Регуляторні питання

Основні результати проекту є такими:

- для всіх енергоблоків українських АЕС, в тому числі блоку № 2 ЮУАЕС, у всіх чотирьох областях перевірки була підтверджена відповідність більшості вимог МАГАТЕ з безпеки.

- на сьогодні українські АЕС та Держатомрегулювання успішно реалізують заходи щодо рішення проблемних питань з тих напрямків, за якими було відмічено неповна відповідність.

Досвід експлуатації показує, що в 2014 році на АЕС України, в тому числі енергоблоках   № 1, 2 ВП ЮУАЕС, облікових аварій та інцидентів, які класифікувалися за міжнародною шкалою ядерних та радіологічних подій INES, як важливі для безпеки (події вище рівня 0), не було. Радіаційні параметри, які характеризують роботу атомних електростанцій, в тому числі ВП ЮУАЕС, не перевищують нормативних значень, а радіаційний захист персоналу та населення забезпечується на достатньому рівні. Експлуатація атомних електростанцій не викликає екологічних змін, які свідчили б про погіршення стану навколишнього середовища в районі їх розміщення.

Тому твердження координатора мережі CEE Bankwatch Network в Україні Ірини Головко, є  необґрунтованим та упередженим.

НЕЦУ:

Ця заява є також необґрунтованою

Обсяг необхідних для продовження терміну експлуатації енергоблоку № 1  ЮУАЕС заходів відповідає вимогам нормативних документів щодо рівня безпеки атомних електростанцій та був визначений  постановою Колегії Держатомрегулювання України № 18 від 20 грудня 2012 року, яка була проведена за рік до закінчення його проектного строку експлуатації.  У Постанові Колегії Держатомрегулювання від 28 листопада 2013р. № 17 «Про продовження експлуатації енергоблоку №1 Южно-Української АЕС за результатами періодичної переоцінки безпеки» було зазначено, що ці заходи  в ППР-2013 будуть завершені. Реально всі 85 необхідних для продовження строку експлуатації заходи, включаючи заходи з усунення відхилень від НД, було виконано (один захід, який в ППР-2013 було виконано в погоджених з Держатомрегулювання обсягах, було завершено в повному обсязі пізніше).

Стосовно недостатності обґрунтувань повідомляємо, що розрахункові обґрунтування можливості подальшої безпечної експлуатації корпусу реактора енергоблока № 1 ЮУАЕС були розроблені Інститутом ядерних досліджень (м. Ржеж, Чехія), який є досвідченою організацією, що має міжнародний авторитет з цих питань, та отримали позитивні висновки державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання. Рішення щодо продовження строку експлуатації корпусу та верхнього блоку реактора енергоблока № 1 ЮУАЕС у понад проектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану було погоджено Держатомрегулювання 14.03.2013 року.

НЕЦУ: 

Умови продовження терміну експлуатації енергоблоків атомних електростанцій визначено чинними нормативними документами з ядерної та радіаційної безпеки, основними з яких є такі:

  • Закон України «Про порядок прийняття рішень про розміщення,   проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» від 25 червня 2009 р. № 1566-VI  N 2861-IV;
  • НП 306.2.141-2008  «Загальні положення безпеки атомних станцій»;
  • НП 306.2.099-2004  «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами  здійснення періодичної переоцінки безпеки».

Згідно з цими документами, рішення щодо продовження терміну   експлуатації енергоблоку АЕС приймається Держатомрегулювання  на  підставі  висновку  державної експертизи з ядерної та радіаційної  безпеки щодо звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку. Одним з умов продовження експлуатації енергоблоку є виконання цільових критеріїв безпеки згідно з НП 306.2.141-2008.

Постановою Колегії Держатомрегулювання № 4 від 30.04.2015 «Про стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблоку № 2 ЮУАЕС» до ліцензії серії ЕО № 000064 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС» визначено перелік додаткових умов продовження експлуатації енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС, які будуть виконані у погодженому з Держатомрегулювання обсязі.

 Енергоблок № 2 ЮУАЕС нещодавно було зупинено після завершення   проектного  строку експлуатації саме для  здійснення  відповідних організаційно-технічних   заходів   для продовження експлуатації.

Тому наразі сумніви НЕЦУ вбачаються безпідставними та передчасними.

 
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію